Regos
Istup iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup)
Zakonom o izmjeni Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN 114/11) omogućeno je da član obveznog mirovinskog fonda, koji je po svom izboru pristupio u obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II stup), može istupiti iz toga osiguranja, ako zahtjev za istup podnese Središnjem registru osiguranika.

Nakon provedenog postupka istupa iz II stupa, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje donosi rješenje o priznavanju prava na mirovinu samo iz sustava mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti.

Više na www.regos.hr
Povratak