Regos
Potvrda iz Registra

 

VAŽNO !
Kako bi smanjio troškove osiguranicima, REGOS je za potrebe banaka izradio novi dokument - elektronički Izvadak iz Registra,koji je elektronička inačica Potvrde iz Registra i koji osiguranici mogu besplatno dobiti putem Interneta ovdje
. • Na zahtjev osiguranika, a na temelju podataka koje Regos prikuplja i sustavno vodi u Registru, izdaje se Potvrda.
 • Potvrda je javna isprava koja služi za dokazivanje prava koja proizlaze iz radnog odnosa za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potrebe Suda.

Zahtjev  za izdavanje Potvrde:


šalje se poštom na obrascu zahtjeva na adresu: REGOS, Gajeva 5, Zagreb, (obavezno priložiti državne biljege i naznačiti povratnu adresu)


- može se predati osobno na adresi: REGOS, Gajeva 5 - Marićev prolaz, Zagreb, svaki radni dan od 8,00 do 16,00 sati,


- može se poslati na fax  01/4898 986  ili  na  e-mail  regos@regos.hr  u kojim slučajevima podnositelj zahtjeva Potvrdu treba podići osobno i prilikom preuzimanja priložiti upravnu pristojbu u državnim biljezima prema odredbama Zakona o upravnim pristojbama i Tarifama .

Zahtjev se može podnijeti pisano u slobodnoj formi i treba sadržavati sljedeće elemente:

 • ime i prezime
 • adresu
 • OIB podnositelja zahtjeva
 • datum rođenja podnositelja zahtjeva
 • naziv podatka koji se traži
 • razdoblje na koje se odnosi traženi podatak
 • i u koju svrhu se traži Potvrda.

Prema odredbama Zakona o upravnim pristojbama i Tarifama  uz  zahtjev mora biti priložena upravna pristojba  ( Zakon o upravnim pristojbama ).  U ovom slučaju to je 40,00 kuna.


Biljege nije potrebno priložiti ukoliko Potvrda služi za ostvarivanje prava osiguranika koja proizlaze iz radnog odnosa (za HZZ, HZZO, HZMO ili Sud).Izdavanje Potvrde
 

 • Potvrda se poštom šalje preporučeno na ime i prezime i adresu podnositelja zahtjeva, a kao mjerodavan podatak uzimamo podatak o adresi koji je naveden u zaprimljenom zahtjevu.

           Ovakav način izdavanja Potvrde nužan je zbog zaštite osobnih podataka.

 • Iznimno, Potvrda se može preuzeti osobno u prostorijama REGOS-a, Gajeva 5 - Marićev prolaz, Zagreb, isti dan dva sata nakon osobne predaje Zahtjeva    ili svaki sljedeći radni dan od 8,00 - 16,00 sati
 • Potvrda, za koju je Zahtjev poslan faxom ili e-mailom, može se preuzeti sljedeći radni dan od 10,00 do 16,00 sati, a nakon toga svaki sljedeći radni dan od 8,00 do 16,00 sati.


Kod osobnog preuzimanja Potvrde, podnositelj zahtjeva dokazuje svoj identitet predočenjem identifikacijske isprave koja ima fotografiju (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).

Umjesto ponositelja zahtjeva Potvrdu može preuzeti druga osoba uz  punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

 

 

 

 

 

Povratak